Описание

Мениджърски стол BF5100

Външни размери: 60x70x104 / 114cm

Седалка:
Дължина 51cm
Дълбочина 46cm
Височина 48 / Дължина 58cm
Дължина 49cm
Височина 104 / 114cm
Интериор 61cm

Подлакътници:
Височина 67 / 77cm
Вътрешен 19cm

Основен метал
Хром

С ПОРЪЧКА

EO220.1