Описание

MOVVA Кръгла масичка за кафе

Акация Натурално покритие (черна боя)

Размери D.90xH.36cm

ww ΕΑ7053