Описание

DUNNO Маса за кафе

Външни размери: +/- 58x56x30cm
Дебелина на дървената повърхност +/- 12cm
Акация Естествен цвят
Метална рамка в Черен цвят

Необработена твърда акация
Масивна дървена мебел с естествено дърво, може да има малки разлики в размера и формата поради естествените си форми.

ΕΑ7105 ww

С ПОРЪЧКА!