Описание

Двуетажно метално легло NORTON

Външни размери 97x201x160cm
Вътрешни размери 90x190cm (Матрак)
Височина на таблата на леглото 79 / 78cm
Височина на краката 79 / 78cm
Височина отстрани 33cm

Стълбище 3 стъпала
Размери 33x88cm
Височина на таблото на леглото 159 / 160см
Височина на крака 159 / 160см
Височина отстрани 121см
A ‘Парапет 118x22cm
B’ Парапет 191×22см

Метална рамка
Дървени колони

С ПОРЪЧКА

Ε8071,1 ww

Допълнителна информация

Color

бял, черен